OGŁOSZENIE – ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (OSTATNI DODATKOWY TERMIN W ROKU 2022)