Kolejna podwyżka za wywóz śmieci w Makowie Mazowieckim – informacja Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Jubilatka” dla mieszkańców