SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU - pokój nr 1,2

Wydział sekretariatu zajmuje się obsługą kancelaryjną dokumentów i obsługą interesantów. Tutaj możecie Państwo składać wszelką korespondencję. Sekretariat zajmuje się również odbiorem przesyłek listownych.
Telefon: 29 71 70 729
Fax: 29 71 70 731
e-mail: sekretariat@smjubilatka.pl
PREZES ZARZĄDU przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 9:00 – 15:00.

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY pokój nr 3,4

Wydział księgowości prowadzi księgi rachunkowe; zajmuje się przyjmowaniem, obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę majątku Spółdzielni. Zapewnia terminowe regulowanie zobowiązań i dochodzenie należności Spółdzielni. Tutaj możecie Państwo sprawdzić lub nanieść zmiany
w wysokości czynszu (zaliczkowe opłaty) oraz sprawdzić wysokość zadłużenia.
Tel : 29 71 70 743
e-mail: ksiegowosc@smjubilatka.pl

WYDZIAŁ DS. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACYJNYCH - pokój na parterze

Wydział ds. technicznych i eksploatacyjnych zajmuje się nadzorem nad zgłaszaniem usterek, opracowywaniem projektów planów działalności remontowej, przygotowywaniem dokumentacji przetargowej, doradztwem technicznym, prowadzeniem analizy dotyczącej zużycia mediów oraz sprawami dotyczącymi likwidacji szkód.
Tel: 29 71 71 265
e-mail: techniczny@smjubilatka.pl
Pogotowie hydrauliczne: 507 024 028
Pogotowie elektryczne: 602 825 663
Telewizja kablowa: 602 597 777
Konserwacja domofonów : 606 396 063

WYDZIAŁ DS. CZŁONKOWSKICH I ORGANIZACYJNYCH pokój nr 6

Wydział ds. członkowskich i organizacyjnych zajmuje się obsługą członków Spółdzielni w zakresie spraw członkowskich i mieszkaniowych, przygotowywaniem i wydawaniem zaświadczeń o przysługującym prawie do lokalu do kancelarii notarialnych, urzędów, sądów wieczystoksięgowych, prowadzeniem spraw związanych z przekształceniem spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność.
Tel: 29 71 71 734
e-mail: członkowski@smjubilatka.pl

ZARZĄDZENIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI I KADRY, WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY pokój nr 5