Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Jubilatka"

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jubilatka”

L.p.Imię i NazwiskoFunkcja
1.Katarzyna CiesielskaPrezes Zarządu
2.Konrad Andrzej BystrekCzłonek Zarządu
3.Tadeusz BrakonieckiCzłonek Zarządu

Prezes Zarządu Spółdzielni przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 9:00 -15:00.