Skład Rady Nadzorczej - kadencja 2022-2025

L.p.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Jacek Brzostek  

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.

Teresa Marciniec

z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej

3.

Adam Jeliński 

Sekretarz Rady Nadzorczej

KOMISJA REWIZYJNA

1.

Zofia Kurowska

Przewodniczący komisji

2.

Anna Lalak

Członek komisji

3.

Maria Dolacińska

Członek komisji

KOMISJA GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

1.

Janusz Bieniek

Przewodniczący komisji

2.

Beata Palmowska

Członek komisji

3.

Michał Śmiałkowski

Członek komisji

4.

Grzegorz Chmieliński

Członek komisji