Komunikat Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w sprawie pandemii koronawirusa

W związku z zaistniałą w ostatnich dniach sytuacją, związaną z pojawieniem się w naszym kraju koronawirusa COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz potencjalnym zagrożeniem jego rozprzestrzenienia, Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki zwraca się z prośbą do mieszkańców Miasta oraz innych osób przebywających na jego terenie o zachowanie szczególnej ostrożności, a także do stosowania się do wszelkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, dotyczących zasad dbania o higienę oraz ochrony przed koronawirusem.

W czwartek, 12 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu skoordynowania działań powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju.

Od 12 do 13 marca w placówkach oświatowych nie będą się odbywały żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. a jedynie będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze – dla uczniów, którym nie udało się zapewnić opieki rodziców (tylko w przedszkolu lub szkole do której uczęszcza dziecko).

Od poniedziałku, 16 marca – uczniowie i wychowankowie już nie będą przychodzili do szkół. Przestrzegamy jednak, że czas wolny od szkoły to nie ferie. Nauczyciele za pomocą dzienników elektronicznych będą komunikowali się z rodzicami i uczniami, po to aby ten czas wykorzystać na uzupełnienie wiedzy. Apelujemy, aby te czternaście dni potraktować jako kwarantannę i ograniczyć spotkania z kolegami i znajomymi. Nauczyciele pozostaną w gotowości pracy, za co będzie im przysługiwało wynagrodzenie (zgodnie z art. 81 § 1 Kodeksu Pracy).

Informujemy, iż rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl 
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim oraz filie biblioteczne będą zamknięte dla czytelników. Odwołane są także zajęcia w Miejskim Domu Kultury w  Makowie Mazowieckim, Centrum Dialogu Kulturowego Dom Wesołka oraz wszystkie zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach i na terenie obiektów sportowych Miasta Maków Mazowiecki. Zawieszone zostały zajęcia dla seniorów w klubie SENIOR+.

OCHRONA SENIORÓW

Zwracamy się do naszych mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze i samotne. Osoby te, jeśli to możliwe, powinny zaniechać przebywania w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. Starajmy się, aby dzieci nie miały kontaktu ze starszymi. Prosimy także mieszkańców o zgłaszanie osób, które wymagają szczególnej opieki ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.

Telefon kontaktowy do MOPS w Makowie Mazowieckim: 29/ 69 11 401

ZADZWOŃ PRZED PRZYJŚCIEM DO PRZYCHODNI!

Zachęcamy, aby przed przyjściem do przychodni zadzwonić do placówki, aby poddać się krótkiemu wywiadowi. Jeśli wybierają się Państwo w celu przepisania recepty na leki, informujemy, iż można zrobić to telefonicznie i nie ma potrzeby osobistej wizyty w przychodni. Po przepisaniu leków, pielęgniarka poda numer recepty, za pomocą którego będzie można wykupić lekarstwa w aptece.

Kontakt telefoniczny do makowskich przychodni:

WANTA Anna Machnicka, Krzysztof Machnicki Spółka Cywilna, ul. Polna 1

tel. 29 71 71 031

Przychodnia Medycyny Rodzinnej MSWiA, ul. Kopernika 3

tel. 29 717 32 49

Przychodnia Przyszpitalna SPSZOZ, ul. Witosa 2

tel. 29 714 23 82

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM W MAKOWIE MAZOWIECKIM, MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ, TOWARZYSTWIE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  I MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, MOPS, TBS i MPUK cały czas prowadzą obsługę interesanta, jednak w miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP, a także o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w urzędach. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans zarówno od pracownika jak i od innych oczekujących.

Wszelkie zapytania dotyczące spraw załatwianych w makowskim urzędzie prosimy kierować pod numery telefonów:

– sekretariat – 29 71 71 002
adres e-mail: urzad@makowmazowiecki.pl

– opłata za podatki lokalne i opłata śmieciowa – 29 71 42 143,

29 71 42 139

– działalność gospodarcza –29 71 42 130,

– dowody osobiste i ewidencja ludności 29 71 70 710, 29 71 70 711.WAŻNE TELEFONY:

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Makowie Mazowieckim

uruchomiła całodobowy numer telefonu 606 165 090 lub 608 501 846.

BURMISTRZ MIASTA