Komunikat Spółki JUMA Sp. z o. o. – wstrzymanie dostawy ciepłej wody do budynków SM L-W „Jubilatka” oraz wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Spółdzielnię